Sieci mesh, czyli sieci o architekturze rozproszonej, mogą być podatne na pewne wpływy warunków atmosferycznych, zwłaszcza w przypadku sieci bezprzewodowych. Oto kilka sposobów, w jakie mogą być one dotknięte:

Zakłócenia sygnału: Deszcz, mgła, śnieg czy silne wiatry mogą wpłynąć na jakość sygnału w sieciach bezprzewodowych poprzez absorpcję, rozpraszanie lub odbijanie fal radiowych. W rezultacie może to prowadzić do spadku prędkości transmisji danych lub nawet do utraty połączenia.

Interferencje: Burze elektryczne mogą generować zakłócenia elektromagnetyczne, które wpływają na sygnał w sieciach bezprzewodowych, prowadząc do zakłóceń lub utraty połączenia.

Zmiany topograficzne: Intensywne opady deszczu mogą spowodować zmiany w topografii terenu, takie jak powodzie czy osunięcia ziemi, co może mieć wpływ na rozmieszczenie węzłów w sieci mesh i jakość połączeń. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić Folia Celulozowa

Temperatura: Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na sprzęt używany w sieciach mesh, takie jak routery i punkty dostępowe, co może prowadzić do przegrzewania się lub awarii sprzętu.

Zasięg sygnału: Wysoka wilgotność powietrza może zmniejszyć zasięg sygnału w sieciach bezprzewodowych, co może ograniczyć zasięg działania poszczególnych węzłów w sieci mesh.

Aby zaradzić tym problemom, można zastosować różne strategie, takie jak używanie anten o większym zysku, umieszczanie węzłów sieci w bardziej stabilnych lokalizacjach, regularne konserwacje sprzętu oraz zapewnienie redundancji w sieci w przypadku utraty połączenia z powodu warunków atmosferycznych.